innocent soul .

11 tekstów – auto­rem jest in­no­cent soul .. 

Shh, acushla, I'm he­re. Eve­rything will be fine. 

myśl • 29 maja 2012, 20:52

Myślę, że urodzi­ny ma­my zaw­sze i nig­dy. Wszędzie i tyl­ko w jed­nym miej­scu. Nie możemy po­wie­dzieć, że są one raz do ro­ku, bo my rodzi­my się ciągle. Bo cały czas coś rodzi się w nas. A kiedy człowiek w pełni się na­rodzi wte­dy do­piero może umrzeć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2011, 20:20

No cóż... Nie chciałam być do­rosła, a po­nieważ Piot­ruś Pan zgu­bił gdzieś mo­je zap­rosze­nie do Ni­bylan­dii weszłam na dach jed­ne­go z tych dra­paczy chmur, wzięłam roz­bieg i skoczyłam. Myślałam tyl­ko o dob­rych rzeczach, ale spadłam. Za­pom­niałam, że aby la­tać pot­rzeb­ny jest ma­giczny pył. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 listopada 2010, 19:15

Spot­kajmy się w godzi­nie snów na wschód od marzeń , między za­woda­mi i szczęściem . Bądź ub­ra­na w mgłę po­ran­ka , a kiedy wplotę w Two­je włosy kwiat półno­cy będziemy mog­li zejść do ot­chłani piekieł . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 lipca 2010, 18:37

Żyw­cem spal­my na sto­sie wiedźmę miłość . Co z te­go , że ona niczym niez­rażona przyj­dzie tu z pow­ro­tem ze zdwo­joną siłą ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2010, 22:22

Nie jes­tem wam­pi­rem , nie jes­tem wil­kołakiem , nie jes­tem zom­bie , nie jes­tem el­fem , nie jes­tem cza­rodziejem , nie jes­tem faerie , nie jes­tem zmien­nok­ształtnym , nie jes­tem łowcą , nie jes­tem smoczym jeźdźcem . Jes­tem człowiekiem i te­go wstydzę się naj­bar­dziej . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 kwietnia 2010, 18:34

- Te­raz już na pew­no wiem , że człowiek myśli głową nie ser­cem . 
- Dlacze­go ? 
- Ser­ce nie wyt­rzy­małoby ta­kiego natłoku ne­gatyw­nych uczuć . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 marca 2010, 17:24

Dlacze­go wciąż szu­kamy włas­ne­go , ory­ginal­ne­go ja za­miast po pros­tu być sobą ? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 marca 2010, 17:04

tęcza .

ty­siące od­cieni sza­rości dnia
i choć każdy szuka
i próbu­je coś domalować
w naj­mniej­szej szczelinie
nie ma miejsca
na kolor
boże daj znak
jeśli na tym świecie
jest jeszcze
ja­kaś niep­rze­byta tęcza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2010, 21:28

Ludzie zniszczy­li baśnie . Przez nich el­fy , smo­ki , wróżki muszą uk­ry­wać się w ciem­nych i wil­gotnych za­kamar­kach wyob­raźni . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 marca 2010, 13:56

innocent soul .

Tak, uwielbiam zadawać głupie pytania. Przede wszystkim jestem niezwykle szczera. Nienawidzę walentynek i wszelkiego rodzaju przejawiania uczuć. Za kilka lat prawdopodobnie umrę. Nie wierzę w chrześcijańskiego Boga, bo on nie wierzy we mnie, ale uważam że Stwórca istnieje. Na świecie nie ma miłości. Jest wzajemne pociąganie się, pożądanie, wykorzystywanie, zauroczenie, ale prawdziwej miłości ani śladu. W lasach na pewno żyją elfy. Czym byłby świat bez elfów ? Ziemia i Słońce pełne są wariatów. Właśnie masz do czynienia z jednym z nich. Nie żartuję. W nocy słyszę jak kopią mi grób. No, i śpię z misiem. Wszyscy inni ode mnie uciekają. Jestem dziwna i nie wierzę w szatana. Albo on, albo ja. Nienawidzę ludzi i nie umiem z nimi wytrzymać. Wolę zwierzęta. Tylko one mają duszę. Człowiek jest czystym złem i zniszczeniem. W nim nie ma miejsca na coś więcej. Tak, lubię siebie, a Ty mnie nie lubisz. Co z tego ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

innocent soul .

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność